21 נובמבר, 2016

עורך דין ותיק מחיפה מוצא 7 שגיאות (!) במה שקוטבים איטונאים ינטרסנתיים ללא השכלה משפטית, בנושא עמונה

עורך דין ותיק מחיפה מוצא 7 שגיאות (!) במה שקוטבים איטונאים עינטרסנתיים ללא השכלה משפטית, בנושא עמונה

תודה לעו"ד אביעד ויסולי פעיל מטות ערים ותיק - ומשפטן

 אין הצדקה משפטית להרוס את עמונה - הכל פוליטיקה.

בפרשת עמונה מפיצים התקשורת והפוליטיקאים תובנות משפטיות מופרכות לחלוטין, למשל:

                  "על פי המשפט הבינלאומי ישראל אינה יכולה לנשל פלסטינים מרכושם הפרטי".

לפחות שבע שגיאות.  

ראשית, אין מדובר בנישול פלסטינים.  למעט שני עותרים המחזיקים, לטענתם ולכל היותר, בזכות בלתי מוגדרת לחצי אחוז מאדמות עמונה, איש אינו יודע, ואין כל קביעה שיפוטית מוסמכת למי שייכות אדמות עמונה, קל וחומר בנוגע לשיוכם האתני. וככל שאין לאדמות בעלים, הרי האדמות שייכות למדינת ישראל.  

שנית, אין מדובר ב"נישול" פלסטינים, אלא באיזון בין זכויות הקניין של בעלי האדמה (שאינם דורשים את אדמתם) לבין זכויות הקניין של התושבים שבנו את ביתם במקום.

שלישית, המשפט הבינלאומי אינו עוסק בדיני קניין אישי.

רביעית, אם היה המשפט הבינלאומי עוסק בדיני קניין אישי, לתושבי עמונה יש זכות קניינית עדיפה בהרבה על בעלי הקרקעות, כי הם השקיעו בנדל"ן יותר מהשווי האפסי של הקרקע החקלאית.  על פי כל שיטות המשפט הידועות, אדם המשקיע את כספו במקרקעי הזולת, בערך העולה על ערך הקרקע, זכאי לקבל את הרכוש על שמו תוך פיצוי בעלי הקרקע המוכחים על הפסדיהם.

חמישית, בג"ץ עמונה אינו עוסק כלל בנושא זכויות הקניין, אלא רק בתקינות הבניה שלא לפי היתר בניה.  מבחינת בג"ץ עמונה, אין כל מניעה לתת היתר בניה על אדמות עמונה לתושבי עמונה, לפני, אחרי או במקום להרוס אותם.

ששית, ישראל אינה מנשלת פלסטינים מרכושם בעמונה בכל דרך שהיא.  הסכסוך הוא אישי - קנייני, ואם יש לאדם כלשהו, ואין זה משנה מה היא זהותו הלאומית, טענת נישול, עליו לפנות לבית המשפט המוסמך ולדרוש את רכושו.  הריסת בתים מאחר וניבנו ללא היתר אינה תרופה משפטית לסכסוכי קרקעות.

ושביעית, אף שני העותרים, המחזיקים כמות זניחה של אדמה במאחז (כשני דונם מתוך יותר מ - 500) אינם יכולים לזהות את אדמתם כי היא מוחזקת ב"מושע", ואינם טוענים כי נגרם להם נזק אישי כלשהו, ועל כן ממילא אין להם זכות לנשל אחרים מבתיהם.  מכל מקום ניתן לתת להם כפיצוי אדמה בערך דומה מחוץ לישוב ובא לציון גואל.

ההחלטה להרוס את עמונה, אם תהיה, היא החלטה פוליטית ב- 100%.  אם נתניהו וליברמן ירצו להרוס את עמונה, בג"ץ יספק להם רק תירוץ.  אם הממשלה לא תרצה להרוס את עמונה, יש אינספור דרכים להימנע מכך.

משקלם של כל התירוצים והמיתוסים המשפטיים המופרכים שמשמיעים הפוליטיקאים קל מהנייר עליו הם כתובים.