05 נובמבר, 2016

עוד 50 יום ועמונה נהפכת, ממשלת ימין חייבת להציל את עמונה. אחרת מה זה ימין

עוד 50 יום ועמונה נהפכת, ממשלת ימין חייבת להציל את עמונה. אחרת מה זה ימין