18 ספטמבר, 2016

[Mattotarim] הרפורמים: לא להרוס, מה עם זכויות אדם Reform Jewry: Don’t destroy

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

Can't read the Hebrew? Click Facebook: https://www.facebook.com/MattotArim/posts/1250824071608641

 

הרפורמים: לא להרוס, מה עם זכויות אדם Reform Jewry: Don't destroy

הרפורמים הוציאו דרישה שאסור לממשלת ישראל להרוס יישוב – מטעמי זכויות אדם.

 הם התכוונו לעמונה???

ממש לא – אלא ליישוב (דמיוני) של פלשתינים כמובן, ליד סוסיא. הרפורמים לא הזכירו אפילו ברמז את אחיהם היהודים ביישוב (האמיתי) עמונה - שבאמת בסכנת הכחדה.

 די לצביעות ולהפקרות של השמאל (גם) בארה"ב, בנושא הפלשתינים לעומת אחינו המתנחלים.

אנא שלח את המכתב להלן – שמופיע בפונט כחול -  גם למנהיגי הרפורמים אבל בעיקר – לשרי הממשלה. אסור שהשרים ייכנעו ללחץ הרפורמי – עלינו לחשוף את הצביעות.

 

כתובות מייל מתאימות – להלן.

תודה ממטות ערים, אנא העבירו הלאה

 

 

Reform Jewry is pressuring the Government of  Israel: "Prevent a community from being demolished!"

http://www.urj.org/blog/2016/08/11/urj-president-israel-protect-village-susya

Alas – it seems Reform Jewry's compassion is not for their Jewish brothers and sisters in the village of Amona - 

(read here about this threatened  Jewish community: http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Right-wing-politicians-scrambling-to-save-the-Amona-outpost-460602)

Reform Jewry's compassion is ONLY for... the fake Arab community of Susya! 

https://twitter.com/Beyondzs/statuses/763917160510951424

Enough of this hypocrisy!

Example letter to the US Reform movement, please act and pass on:

הנדון: שרים, די לצביעות של התנועה הרפורמית - מכתב

attn Union for Reform Judaism

Out of "respect for human rights", you are pressuring the Government of  Israel to "prevent a community from being demolished".

Unfortunately you refer ONLY to the fake Arab community of Susya.

You do not even mention the exact same situation – for real – in the Jewish community of Amona.

If you cannot find it in your hearts to help your own brothers and sisters in the threatened Jewish community of Amona,  the undersigned hereby urges the Government of Israel --

NOT to pay any attention to your demand which seems hypocritical, perhaps even anti-Israel, and certainly lacking in genuine concern for human rights.

If you care about human rights – help Amona!

Please feel free to contact the undersigned with any comments you may have.

Sincerely, (YOUR FULL NAME)

cc:

Ambassador Ron Dermer,

Government of Israel ministers

email addresses of Reform, Dermer, ministers  - can copy-paste the entire paragraph of email addresses into the "to" field of your email:

להלן כתובות מייל של הרפורמים בארה"ב, של השגריר דרמר ושל שרים וחברי כנסת

urj1800@urj.orghr@urj.org; abebchick@urj.org ; twollin@urj.org ; ekipnis@urj.org; arza@arza.org ;

info@washington.mfa.gov.il; mattot.arim@gmail.com;  aliberman@knesset.gov.il; yedelstein@knesset.gov.il; gerdan@knesset.gov.il; bbeni@knesset.gov.il; davraham@knesset.gov.il; tzhanegbi@knesset.gov.il; hkatz@knesset.gov.il; yiskatz@knesset.gov.il; ysteinitz@knesset.gov.il; ebendehan@knesset.gov.il; nissan@knesset.gov.il; ashaked@knesset.gov.il; aderey@knesset.gov.il; mgafni@knesset.gov.il; ylitzman@knesset.gov.il; mporush@knesset.gov.il; rilatov@knesset.gov.il; lishkat_sar@education.gov.il;  michaels@knesset.gov.i

   

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל  mattotarim-unsubscribe@mattotarim.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@mattotarim.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com

To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com