19 ספטמבר, 2016

יש הסדרה - יש תקציב - יש ממשלה. הבנתם? יוזמה מוצלחת במיוחד של הבית היהודי: