19 אוגוסט, 2015

ח אלול - יום ראשון הקרוב - תענית של יחידים בירושלים, ויום עיון בישיבת הכותל

יום חורבן גוש קטיף ושריפת בתי הכנסת
ח אלול - יום ראשון הקרוב -
תענית של יחידים בירושלים, ויום עיון בישיבת הכותל