23 אוגוסט, 2015

י"ח אלול 2.9.15 שעה 19:00 -ערב עיון, הרצוג 75 ירושלים

מה המצב בבירה ובאומה, ערב עיון - י"ח אלול 2.9.15 שעה 19:00 -הרצוג 75 ירושלים
 
לפרטים 077.3215521