24 יולי, 2015

ממשלת הליכוד בראשות נתניהו הורסת את בתי דריינוף בבית-אל, חזרנו לימי גוש קטיף

ניתן להדפיס ולתלות
ממשלת הליכוד בראשות נתניהו הורסת את בתי דריינוף בבית-אל, חזרנו לימי גוש קטיף