19 יולי, 2015

גזור ושמור: הבטחת הבחירות של נתניהו