01 יולי, 2015

הפגנה היום! לא ינצחו אותנו, בנייה כמענה לטרור. העבירו הלאה