26 מאי, 2015

צוואתו של פרופ' רוברט ויסטריך - יהי זכרו ברוך

 
ימים ספורים לפני מותו הפתאומי, פרופ' ויסטריך ביקש מעורך הג'רוסלם פוסט לפרסם דברים אלה.
זה באנגלית אבל הקריאה – חובה
 
יהי זכרו  ברוך