18 מאי, 2015

יום שישי הקרוב באפרת: מפגש "שגרירים" - גם את/ה יכול/ה ללמוד

יוזמה חדשה: "שגרירים של רצון טוב":

יוזמה חדשה מכשירה שגרירים מתנדבים של היישוב הציוני - מול גורמים דיפלומטיים בחו"ל והתקשורת הזרה

 אתם יכולים להשפיע!

מפגש הראשון של "השגרירים" – יום ששי , 5.6.15  בשעה 10:00 במועצת אפרת

לפרטים: דוד בדין, עיתונאי ועובד קהילתי, טל. 026236368 או בדוא"ל: DBEDEIN@yahoo.com