20 מאי, 2015

הפובליציסט דניאל פייפס תוקף בחריפות את הקונסול הישראלי בניו-יורק

  הפובליציסט האמריקני הבכיר דניאל פייפס תוקף בחריפות את הקונסול הישראלי בניו-יורק
זאת עלינו לדעת
N I F
Not Israel's Friend
(הקרן לישראל חדשה אינה ידידה של ישראל)