24 נובמבר, 2014

צפו! תמיכה ב"זכות" של דאעש לקבל מדינה, פירות הבאושים של תמיכתנו בהקמת מדינה פלשתינית מספר 23 - חס וחלילה

SHORT & SHOCKING - This is what happens when the Jewish people educate ourselves and everybody else to believe that terrorists deserve a state because that is their natural right
צפו! תמיכה ב"זכות" של דאעש לקבל מדינה, פירות הבאושים של תמיכת משרד החוץ והשגרירויות שלנו ב"זכות" של הפלשתינים לקבל את המדינה הערבית מספר 23 - חס וחלילה
תודה לחברנו שלום פולק מירושלים