16 נובמבר, 2014

2 states for 2 peoples - another viewpoint שתי מדינות לשני עמים - צפו