14 ספטמבר, 2014

שי ניצן באמת רודף את הימין. כעת זה רשמי - סנסציה בבית משפט ישראלי, היכנסו ושתפו

בהמשך למיילים של מטות ערים בעבר  על החששות  בעניין שי ניצן --
כן, שי ניצן באמת רודף את הימין. כעת זה רשמי - סנסציה בבית משפט ישראלי, היכנסו ושתפו