09 יוני, 2014

NIF - לא סולחים למחרימים: שלט בגנות הקרן לישראל חדשה בתהלוכה למען ישראל בניו יורק בשבוע שעבר

 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.