05 יוני, 2014

מהר מהר - להביע תמיכה בבניה ביו"ש. תודה! Express support for building in J & S! Takes 1 min

 
מהר, חשוב להביע תמיכה בתכנון ובנייה בכל רחבי ארץ ישראל - אנא להוסיף כאן תגובה ולהעביר הלאה
http://glz.co.il/1064-43779-he/Galatz.aspx
 
Important to quickly express support for Netanyahu-U.Ariel building plans in Jerusalem, Judea & Samaria which are a baby step in the right direction.
Please add a favorable comment at the bottom of this article, and pass this on urgently - thank you!
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.