17 יוני, 2014

כל הכבוד לצה"ל the Israel Defense Forces


תודה לפעיל מטות ערים וותיק ד"ר שלום פליסרThis email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.