12 פברואר, 2014

מסכנים הפלשתינים. ישראל לא נותנת להם מים
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.