24 פברואר, 2014

"נתניהו דוגל בהכרה במדינה יהודית - משיקולי כדאיות שנחשפו בסקר סודי"


"נתניהו דוגל בהכרה במדינה יהודית - משיקולי כדאיות שנחשפו בסקר סודי"
 
הימין (תנועת מטות ערים וחוג הפרופסורים) מוחה על התבטאויות רוה"מ סביב ביקור קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל וקובע: "נתניהו דוגל בהכרה במדינה יהודית - משיקולי כדאיות שנחשפו בסקר סודי"
 
לדברי גופי הימין: "יש לנו מידע אמין, לפיו כל ההתעקשות כביכול על הכרה במדינה יהודית, יש לה מטרה נבזית אחת: נטרול ההתנגדות העממית לנסיגה הבאה ולהקמת מדינה פלשתינית. מסתבר, כי דרישת הכרה במדינה יהודית נולדה בעקבות סקר סודי של משרד רוה"מ שנערך בשנת 2010. הסקר קבע שהצבת דרישת "הכרה במדינה יהודית" עשויה להפחית את התנגדות הציבור להקמת מדינה פלשתינית. 
 
"אנו קוראים לאזרחי ישראל להסיט הצידה את מסך העשן של "הכרה במדינה יהודית" ולהכיר בסכנה האמיתית הקרבה ובאה. הממשלה שלכם, או חלקים ממנה, מסכימה מתוך חולשה, להקים מדינת מחבלים במרחק אופניים מירושלים, תל-אביב ונתב"ג תוך פינוי גדול של יישובים. זוהי סכנה קיומית לכולנו. אסור להמיר אותה ב"הכרה" כביכול של טרוריסטים אלה ואחרים ביהדותנו."
 
בנוסף, בהודעה שהוציא רוה"מ -- שלא כמנהגו של נתניהו -- נושא הקמת מדינה פלשתינית הוקדם לנושא איראן:
הדבר מעיד על הדרדרות בעמדות של נתניהו, אמר  חוג הפרופסורים בהודעה משותפת עם תנועת במטות ערים.