05 פברואר, 2014

"איסלאם הוא ההפך מדמוקרטיה". תודה לציונה ממטה א"י בחיפה

 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.