09 ספטמבר, 2013

דו"ח מטות ערים - סיקור של "עולם קטן"