23 ספטמבר, 2013

היום!! משמרת מחאה בתל-אביב בגלל רצח החיילים

יום אחרי יום, חייל אחר חייל, רצח אחר רצח.

לעצור את שחרור המחבלים. עכשיו.

היום, יום שני, 23/9 ,בשעה 17:15 

משמרת מחאה עם משפחות שכולות

מול משרד הביטחון בתל אביב

רח' קפלן פינת דווינצ'י , גינת שרונה

אלמגור, ישראל שלי, פורום המשפחות השכולות