01 ספטמבר, 2013

צביקה האוזר פורש מן המחנה הלאומי: בעד מדינה פלשתינית