27 ינואר, 2013

דחוף: מחטף, רבבות דונם לבדואים! Land-grab for Beduins - today!!

English & unsubscribe info -- see below

                                                                                                                                                                            רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com

 

דחוף: מחטף, רבבות דונם לבדואים! Land-grab for Beduins - today!!

 

מחטף היום (א), רבבות דונם יועברו לבדואים - הצביעו נגד!!!

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/431/775.html?hp=1&cat=404&loc=11

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/250537

 

ההצבעה - כנראה בישיבת ממשלה שתתקיים בשעות בוקר

העבירו את המייל הזה מייד לשרים בממשלת ישראל היוצאת - כדי שהם יצביעו נגד!!

 

הכתובות של השרים הם:

 

myaalon@knesset.gov.ilmcachlon@knesset.gov.ilyiskatz@knesset.gov.il; gsaar@knesset.gov.il; sar@sviva.gov.il; info@ng.pmo.gov.il;sar@moin.gov.il

ypeled@knesset.gov.ilyedelstein@knesset.gov.ilaliberman@knesset.gov.il; ulandau@KNESSET.GOV.IL;

slandver@knesset.gov.il; smiseznikov@knesset.gov.ilministerts@most.gov.il; dhershkovitz@KNESSET.GOV.IL;

aatias@knesset.gov.ilmnahari@knesset.gov.il;  ysteinitz@knesset.gov.ilymargi@dat.gov.il; iaharon@knesset.gov.il;

 

Land-grab for Bedouins - today!!

Today (Sunday), the exiting Government is expected to vote to transfer 45,000 acres of State land to the Bedouin sector.  In addition, the Government will be asked to approve Bedouin "eligibility" for 62.5% of a land-area that Bedouins have been demanding for themselves despite having no proof of ownership.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/164582

Can you please forward this entire email IMMEDIATELY to the ministers -- to urge them to VOTE NO TO THE BEDUIN LAND-GRAB!!  This is urgent because the vote may be IN THE MORNING HOURS!

The email addresses of the ministers appear above (between the Hebrew and English sections of this email). Thank you for your concern and help, from Mattot Arim

                                                   

Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com