13 ינואר, 2013

הרב משה טנדלר עלה להר הבית


הבוקר עלה הרב טנדלר, חתנו של הרב משה פיינשטיין,  להר הבית בלוויית תלמידיו וילדיהם. 

הרב טנדלר סבור שמצוה עלינו לבנות את בית המקדש, בדרך הטבע של קמעה קמעה.
לכן למרות העצב והחורבן שעדיין שוררים בהר הבית, אנו נדרשים לעלות אל המקום ולחוות את הקורה שם בעיניים, כי אינה דומה שמיעה לראיה, והרחוק מן העין רחוק מן הלב.

הרב טנדלר לימד במקום את הלכות "הקריעה" במסכת מועד קטן.
כדרכו קרע הרב קריעה על החורבן במקום, על השועלים המהלכים בהר הבית, משחקים בו כדור רגל, ועושים בו ככל העולה על רוחם.

בביקורו בהר תלש הרב טנדלר מקצת מן העצים שנטעו המוסלמים במקום, לקיים את מצוות גידוע האשרות, ואיסור הנטיעה במקום המקדש.
את העצים התלושים נוהג הרב לשרוף לאפר מקלה שהוא מניח בראש תלמידיו החתנים שהוא מסדר את קידושיהם.

לפרטים או ראיונות:
תלמידיו שנכחו בהר, בעברית או באנגלית:
הרב שמשון נדל 052-4476372
ישי פליישר 054-6713842