10 פברואר, 2013

200 אלף דונם לבדואים: כמעט פי 2 משטחה של באר-שבע וסביבתה