15 דצמבר, 2012

תמונות של הסבל הפלשתיני בעקבות הכיבוש והדיכוי