15 דצמבר, 2012

תשובת המדינה לבג"צ בית עזרא: נגד יהודי חברון