04 דצמבר, 2012

ד"ר גיא בכור על המצב האמיתי של הרשות הפלשתינית האוסלואידית