27 פברואר, 2012

לפחות בניין אחד כן בונים - באיתמר, לזכר הרב אודי פוגל אבי המפשחה שנרצחה