02 פברואר, 2012

השר גלעד ארדן מסביר לאחמד טיבי מדוע זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, ע"פ הרש"י הראשון בתורה

 

השר גלעד ארדן מסביר לאחמד טיבי את הרש"י הראשון בתורה.
 
http://www.youtube.com/watch?v=kVsbRyhINj0&feature=share
השר גלעד ארדן מסביר לאחמד טיבי מדוע זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, ע"פ הרש"י הראשון בתורה.