25 ספטמבר, 2011

ח"כ ציפי חוטובלי ביקשה להביא לידיעת פעילי מטות ערים - חלק א