01 ספטמבר, 2011

הרמת כוסית - ליכוד - סילבן,פלד, איוב, אלקין, יריב