04 דצמבר, 2008

פינוי אלים בבית השלום Police brutality NOW in Bet Hashalom raid


English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף


עדכון דחוף מנדיה מטר בבית השלום

כוחות יס"מ נכנסו ברגעים אלו לבית השלום והחלו מפנים את המשפחות באלימות.

כל מי שיכול לנקרא לצמתים למשמרות מחאה. אין לתת לדבר לעבור בשקט!

 

  Numerous policemen have entered Bet haShalom and are evicting the families very heavy handedly indeed. You may wish to organize a protest at your local streetcorner. If you do so, don't forget to notify Arutz Sheva and Ynet and NRG websites.

 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org   

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

mattotarim-subscribe@eretz.org if you got this from a friend & would like to join our distribution list, send a blank email to

 

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com