03 דצמבר, 2008

חירום: שוב להגיע לבית השלום Immediate again re Bet haShalom

English & unsubscribe info -- see below
רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
can't read the Hebrew? Open the attachment
 
נדיה מטר מתוך בית השלום:
 
"עקב ידיעות ברורות על זרימת כוחות ענקיים לכיוון בית השלום המעידות על אפשרות גבוהה לגירוש תושבי הבית, הגיעו הרב דוב ליאור והרב שמואל אליהו כעת לבית השלום ויצאו עם הקריאה הבאה (ציטוט ישיר): "העוול זועק לשמים! בית השלום נקנה קניין מלא כמערת המכפלה. הרב דוב ליאור שליט"א והרב שמואל אליהו שליט"א קוראים להגיע לבית השלום בחברון מיידית להגן על הבית, על כבוד עם ישראל וארץ ישראל."
 
ראשי ישיבות ואולפנות מתבקשים מאד לשחרר את תלמידיהם ולצאת בראשם לכיוון בית השלום. גם מי שמגיע מרחוק מאד עוזר, כי יש "מעגלים" שונים (תושבי קרית ארבע הם מעגל ההדיפה הראשון, תושבי ירושלים וכו' הם מעגל שני, תושבי מרכז מעגל שלישי, תושבי צפון ודרום מעגל רביעי, ולכולם תפקיד חשוב מאד מאד בשלבים שונים של הדיפת נסיונות פינוי מטעם מפלגת העבודה (סליחה: מטעם משרד הבטחון), פשוט על ידי נוכחות פיזית במקום ולא שום דבר מעבר לזה.
 
Nadya Matar from Bet haShalom:
Rabbi Dov Lior and Shmuel Ben Eliahu having reviewed the evidence of very large forces on their way to Bet haShalom have issued an immediate request to the public to again drop everything and proceed immediately to Bet hashalom. Different people will arrive at different times because some of us live closer and some further away but everyone, at all stages of their arrival, will have a crucial role to play simply by physically being there.
Good, safe trip everybody. Remember that the parents of the slain Habad emissaries issued a special request from the shiva that  Bet haShalom remain in Jewish hands rather than in under the control of Palestinian terror groups.
 
רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org
to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org
קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org
mattotarim-subscribe@eretz.org if you got this from a friend & would like to join our distribution list, send a blank email to
לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com
Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com