01 דצמבר, 2008

להגיע מייד לבית השלוםEmergency: come to Bet HaShalom now


הגיע מייד לבית השלום emergency: come to Bet HaShalom now

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

 

כוחות בטחון מג"ב ומשטרה ממשיכים לזרום לחברון

מתגבר החשש לגירוש מבית השלום עוד הלילה.

הציבור נקרא להגיע מידית לבית השלום

המטה המשותף למאבק על בית השלום

 

More and more security forces and Border Police are now flowing to Hevron

There is certainly great reason to worry that the authorities are planning the expulsion from Bet Hashalom tonight.

NOW IS THE TIME TO COME.

Dear friends, abroad, each phonecall makes a difference. Be polite but very firm. Say: I am calling so the Israeli Government will STOP persecuting the Jews in Bet Hashalom.  Israeli embassies: http://www.science.co.il/Embassy.asp

 

THE ACTION COMMITTEE  FOR THE STRUGGLE OVER BET HASHALOM

 

 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org   

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

mattotarim-subscribe@eretz.org if you got this from a friend & would like to join our distribution list, send a blank email to

 

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com