08 אוקטובר, 2018

חי וקיים

יישוב חדש! "חי וקיים" – לזכר חייה של קים,
אם לתינוק עד שנרצחה ע"י מחבל פלשתיני בגיל 29
הם רוצחים. אנחנו בונים??

בלי וירוסים. www.avast.com