16 אוקטובר, 2018

מה אמרו השרים על דו"ח מטות ערים החדש

מה אמרה איילת? מה אמר יריב? ומה אמר אלקין?

בלי וירוסים. www.avast.com