12 נובמבר, 2017

תגובת מטות ערים להודעת הניו-יורק טיימס Mattot Arim comment on NYT breaking news

Mattot Arim responds to New York Times report that Donald Trump is writing a MidEast Peace Proposal:
 
    "No to the disastrous 2-state "solution" - t
he Jewish people has previous bad experience with "solutions"!
 
    30-something "Made In Israel" peace plans have been proposed by prominent Israelis from Rabin to Rivlin.
These are available from our organization in booklet form upon request.
 
    We call on President Trump to acknowledge that all members of Israel's cabinet oppose establishment of a Palestinian state.
    Yet Israel's cabinet willingly recognizes the self-determination of the ancient Arab nation in their 20-plus states.
    All members of Israel's cabinet willingly stretch out their hands to peace with all 20-plus states of the ancient Arab nation.
    We are resettling our tiny plot of land, from the Jordan to the Sea,
    and we call on you to let us be."
 
 
תגובת מטות ערים להודעת הניו-יורק טיימס
 
אמש הודיע הניו-יורק-טיימס כי טראמפ החל לגבש תכנית מדינית משלו.
 
תגובת מטות ערים:
הציבור בישראל מחוייב לאינטרסים הלגיטימיים של העם היהודי. זכות ההגדרה העצמית בשטח הזעיר בין הירדן לים שייכת לפי מגילת ייסוד האו"ם לעם היהודי – לא לאומה הערבית.
המחנה הלאומי יתמוך רק באותם בעלי עמוד שדרה שאומרים לטראמפ 2 דברים:  א- כן לשלום ולא למדינה פלשתינית, ב - הגושים היחידים שבהם אנו מכירים, אלה גוש יהודה וגוש שומרון, ואותם ניישב בצפיפות.
 
 

בלי וירוסים. www.avast.com