11 נובמבר, 2017

מתיישבים מעמק יזרעאל לרוה"מ: מול הממשל - כל ממשל - אתה מהסס וחושש. לא כך מצופה ממנהיג ציוני

מתיישבים מעמק יזרעאל לרוה"מ:
מול הממשל - כל ממשל - אתה מהסס וחושש. לא כך מצופה ממנהיג ציוני!

בלי וירוסים. www.avast.com