17 ספטמבר, 2017

Does NYC's The Forward (Jewish newspaper) lie about Israel too??

Does NYC's The Forward (Jewish newspaper) lie about Israel too??

בלי וירוסים. www.avast.com