17 פברואר, 2017

[Mattotarim] Hispanics, settlers, and growing families לחזק עד יום א

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:

https://www.facebook.com/MattotArim/photos/a.187516904606035.44667.144458795578513/1411104322247281/?type=3&theater

 

Hispanics, settlers, and growing families  לחזק עד יום א

 

דחוף –אין סיבה "לרסן" את הבנייה היהודית --

אלא אם כן חלק מיהודה ושומרון מיועד למסירהוזה לא...

 

בשבוע שעבר -  כולנו הפעלנו לחץ. הלחץ שלנו עבד יפה כנגד הלחץ הערבי – כתוצאה,

השרים פעלו נמרצות ולכן, הנשיא האמריקני נסוג מהמחוייבות ל"שתי מדינות".

כעת יש לחזור על ההצלחה:

 ביום א נתניהו נפגש עם שריו, חייבים לפנות לשרים שוב ומייד!

 

הנה מכתב לדוגמה:

שרים יקרים, הנשיא טראמפ ביקש "ריסון" בבנייה ביהודה ושומרון.

(חלק מהפרשנים סבורים, שטראמפ אמר את הדברים רק כי נתניהו ביקש זאת ממנו).

כך או כך, ביום ראשון תיפגשו עם נתניהו.

למען דור העתיד - אנא לדאוג לתנופת תכנון ובנייה מיידית ביהודה ושומרון!

 מושגים כמו הקפאה וריסון אינם חוקתיים –

הם נוגדים את זכויות האדם של חצי מיליון המתיישבים.  

האם נשיא אמריקני כלשהו היה "מרסן" את הבנייה של האפרו-אמריקנים או ההיספנים

– יהיו הסיבות הדיפלומטיות אשר יהיו?

אנא דחקו בנתניהו לומר "אוהבים אותך טראמפ (באמת), אך בארץ ישראל שלנו

מתכננים ובונים בכל השטח, בעיקר מחוץ לגושים. לא מרסנים ולא מקפיאים!"

תודה רבה. בכבוד רב (ציין את שמך המלא ואנא העבר גם הלאה...)

 

Email addresses of Ministers כתובות מייל של השרים

aliberman@knesset.gov.il, oakunis@knesset.gov.il, ggamliel@knesset.gov.il, mregev@knesset.gov.il, ysteinitz@knesset.gov.il, ashaked@knesset.gov.il, dazulay@knesset.gov.il, aderey@knesset.gov.il, ylitzman@knesset.gov.il, Sar@mof.gov.il, ylevin@knesset.gov.il, zelkin@knesset.gov.il, uria@knesset.gov.il, yoavg@knesset.gov.il

 

Time to contact the Israeli ministers again! Sunday they will be meeting PM Netanyahu!
Example letter:
President Trump has asked Israel if she could 'hold back' on building in settlements.
But this negates the human rights of half a million mostly young Israelis who live in settlements with their growing families!
Would any American president agree to order all American Jews, or Hispanics, or people of color, or Texans, to "hold back on building" homes or schools? Of course not.
Ministers, please ask PM Netanyahu to simply explain this to President Trump who is sure to understand -- just as we the public understand it immediately.
Thank you! (ADD YOUR FULL NAME)

 

Email addresses are above, between the Hebrew and the English sections of this email.

Please pass on! – and thank you for helping Israel -

From Mattot Arim, an Israeli NGO

 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com

to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com

To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list

or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com