12 נובמבר, 2015

מי מציל לנו את בית הכנסת

פרשת בית הכנסת שנתניהו ויעלון רוצים להרוס...
 
יום יום יש לפנות לחברי הכנסת והשרים ולמנוע את הרס בית הכנסת בגבעת זאב,
מאד מומלץ הציבור להכניס כל יום מחאות לכאן: דפי הפייסבוק לשר המשטרה ושר הבטחון
 
וכן לשלוח מדי יום מחאה לשופטי הבג"צ
 
ובוודאי לחברי הכנסת. ואפשר מסר אחד לכולם, למשל: מנהיג יהודי לא אמור לעמוד מנגד - כשמדברים על הריסת בית כנסת!!
 

smoalemr@knesset.gov.il;lishkat_sar@education.gov.il;
shaskel@knesset.gov.il;
yedelstein@knesset.gov.il; Zelkin@knesset.gov.il; davidam@knesset.gov.il;
oakunis@knesset.gov.il; gerdan@knesset.gov.il;
bbeni@knesset.gov.il; nboker@knesset.gov.il; dbitan@knesset.gov.il;
anatb@knesset.gov.il;ggamliel@knesset.gov.il; davraham@knesset.gov.il;
tzhanegbi@knesset.gov.il; mahlufz@knesset.gov.il; zhotovely@knesset.gov.il;
ohazan@knesset.gov.il; hkatz@knesset.gov.il; yiskatz@knesset.gov.il;
zakil@knesset.gov.il; ylevin@knesset.gov.il;
ymazuz@knesset.gov.il; anagosa@knesset.gov.il;nkoren@knesset.gov.il;
yoavk@knesset.gov.il; kayoob@knesset.gov.il; mregev@knesset.gov.il;
ysteinitz@knesset.gov.il; sshalom@knesset.gov.il
uria@knesset.gov.il; ebendehan@knesset.gov.il; myogev@knesset.gov.il;
ymagal@knesset.gov.il; nissan@knesset.gov.il; bezalels@knesset.gov.il;
ashaked@knesset.gov.il;dazulay@knesset.gov.il; ybentzur@knesset.gov.il;
aderey@knesset.gov.il; yvaknin@knesset.gov.il; izchakec@knesset.gov.il;
ymargi@knesset.gov.il;mnahari@knesset.gov.il;ieichler@knesset.gov.il;mgafni@knesset.gov.il;
ylitzman@knesset.gov.il;mmozes@knesset.gov.il; umaklev@knesset.gov.il;
mporush@knesset.gov.il