01 נובמבר, 2015

דחוף ליום ראשון ושני בנושא הקפאה

דחוף: ממשלה לאומית?  - אז מדוע אין תנופת בנייה?


דחוף: מחר יום שני הח"כים הלאומיים מתכנסים כדי למחות  על ההקפאה,
חשוב מאד מאד להזכיר לח"כים להגיע.

מייל לדוגמא: תזכורת - שדולת ארץ ישראל מתכנסת מחר יום שני 2.11 בשעה 13, חשוב מאד להגיע! בברכה (שמך המלא)

כתובות המייל:

davidam@knesset.gov.il;nboker@knesset.gov.il;dbitan@knesset.gov.il; tzhanegbi@knesset.gov.il; mahlufz@knesset.gov.il;
zhotovely@knesset.gov.il; ohazan@knesset.gov.il; anagosa@knesset.gov.il; smoalemr@knesset.gov.il; nkoren@knesset.gov.il; shaskel@knesset.gov.il;davraham@knesset.gov.il;
kayoob@knesset.gov.il;ebendehan@knesset.gov.il;myogev@knesset.gov.il; ymagal@knesset.gov.il;
nissan@knesset.gov.il; ybentzur@knesset.gov.il;olevy@knesset.gov.il; amarh@knesset.gov.il;
ieichler@knesset.gov.il;mmozes@knesset.gov.il; umaklev@knesset.gov.il; mporush@knesset.gov.il; rilatov@knesset.gov.il;odedp@knesset.gov.il

קבלת תגובה? אנא עדכנו את mattot.arim@gmail.com -  תודה רבה ואנא העבירו הלאה, חלק מכתובות המייל נשמטו מרשימת התפוצה

 

Please URGENTLY remind the Knesset Members whose email addresses are above, that there is a protest meeting tomorrow Monday about the building freeze in JudeaSamaria

Example email: use blue Hebrew text above or

Eretz Yisrael Lobby ("Shdula"), 2 November, 13:00 -  Dear Knesset Member, please come! Thanks! ADD YOUR FULL NAME