29 ספטמבר, 2015

האמת בנושא "מדינה פלשתינית" - נאום דובר פלשתיני בכנס חוג הפרופסורים - באנגלית