09 מרץ, 2015

ההשלכות ההרסניות של הקמת מדינה פלשתינית - מאמר באנגלית

 
ההשלכות ההרסניות של הקמת מדינה פלשתינית - מאמר באנגלית