10 מרץ, 2015

הצבעת ימין הצבעת הסברה וגיבוי לחיילי צה"ל