24 פברואר, 2015

הפלשתינים ברמאללה הם מתונים

הפלשתינים ברמאללה הם מתונים
תשאלו את האמריקאים