02 פברואר, 2015

הלובי הפלשתיני בארה"ב: גוש עציון היא מרמה, הקרקע היא פלשתינית-פרטית

 
הלובי הפלשתיני בארה"ב: גוש עציון - "מרמה", ישראל מיישבת אזרחיה על אדמה פלשתינית פרטית
 
ארגון הלובי הפלשתיני-אמריקני פ.מ.א.פ ("המסד לשלום במזרח התיכון") הפיץ היום בעדכון החדשותי שלו, מאמר נוסף בתחום ה"לוחמה משפטית" -- פרי עטו של דרור אטקס פעיל שלום עכשיו. לטענת המאמר, ממשלות ישראל "מעצימות את המיתולוגיה" של גוש עציון  ובו זמנית "מיישבים ישראלים על אדמה פלשתינית פרטית".
 
תנועת מטות ערים הגיבה: למותר לציין שלא היו דברים מעולם. בגוף המאמר מובהר שמדובר בקרקעות שעובדו בעבר הרחוק ע"י ערבים.  מכאן ועד לגזל רכוש פרטי של מישהו – המרחק רב.  יש להנחות את הסגל הדיפלומטי ואת כל הדוברים הממשלתיים "לחתור למגע" עם התעמולה הפלשתינית ולהדוף מייד ובנחישות רבה, את כל העלילות מהסוג הזה. כיום הנחיה זו טרם ניתנה. גם את שרי  השמאל ופקידי משרד המשפטים יש לגייס – שהרי מדובר באי-הכרה בזכות הריבונית של מדינת ישראל לנקוט בעמדה משפטית עצמאית.  אם חלילה השמאל יסרב ליטול חלק בהדיפת המתקפות הללו, השמאל יואשם בנזק המדיני וההסברתי.  אין כל צורך להיות חובב מפעל ההתיישבות כדי להגן על חוקיות מפעל ההתיישבות --  כלומר על השם הטוב של מדינת ישראל הלגיטימית.